Agenda

  • 15 februari 2017 om 19.30 ALV
  • 11 maart 2017 van af 12.00 tot  17.00 uur NL doet van het Oranje Fonds. 
  • 25 februari 2017 van 14.00 – 18.00 uur Winter wonderland.
  • 02 september van 12.00 tot 14.00 uur Opening Spoorpark
  • 23 september van 12.00 tot 16.00 uur Burendag Oranje Fonds
  • 24 september start project tegen eenzaamheid elke 1 & 3 zondag 13.00 tot 16.00 uur ( Nu winter pauze )

———————————————————————————————————-

– Indeling werkbeurten 2017

18 februari 2017       –  tuin: 3  / 10 / 18 / 19 / 13 

11 maart 2017           –  tuin: 22 / 31 / 38 / 21 / 33 / 5

8 april 2017               – tuin: 8 / 12 / 20 / 7

20 mei 2017                -tuin: 24 / 34 / 40 / 11

1 juli 2017                    – tuin: 14 / 32 / 16 / 26

2 september 2017     – tuin: 15 / 27 / 35 / 1     Verschoven naar 12 & 26 augustus   

30 september 2017  – tuin: 39 / 25 / 17 / 41

28 oktober 2017         – tuin: 37 / 2 / 4 / 6 

Geachte leden de werkbeurten zijn plicht.

Als u deze dag niet kan horen wij dat graag en op tijd. Wij zullen dan met u een andere dag met u uitzoeken.

Zaterdag  begin: 12.00 uur    einde: 15.00 uur

 _________________________________________________

– Tuincontrole door de tuincommissie

Rooster tuincontroles 2017

Van af maart 2017 elke laatste week van de maand. Laatste tuincontrole zal in november zijn ( Winter klaar maken van de tuin.)

Volgens het huishoudelijk reglement is het verplicht de tuinen en paden onkruid vrij en opgeruimd te houden.

Na de 4 negatieve beoordeling kan het bestuur de gebruiksovereenkomst opzeggen. Dus houd uw tuin en pad schoon.