Ledeninfo

Tuinbeurten

Mocht een datum voor een tuinbeurt niet uitkomen, laat het dan vooraf weten op atv.n.beetslaan.tuinbeurten@gmail.com, zodat we je opnieuw kunnen indelen.
Voorafgaand aan de tuinbeurt ontvang je een email ter herinnering en daarin zal ook de naam staan van het tuinlid dat desbetreffende tuinbeurt zal gaan leiden. Mocht er op het laatste moment iets tussen komen, laat dit dan weten aan de tuinbeurtleider!

De tuinbeurten zijn niet vrijblijvend! Aan het einde van het jaar wordt je geacht het afgesproken aantal tuinbeurten verricht te hebben.

Tuinbeurten zijn van 12:00 tot 15:00 uur.

Datum 2021
Tuinbeurt #
Olv.
6 maart
4, 6, 8, 13, 19, 30
Esther
27 maart
3, 4, 13, 19, 25, 34
Erika
17 april
3, 18, 24, 25, 26, 31, 33
Nico
8 mei
1, 7, 25, 26, 33a, 39
Esther
29 mei
NL doet
29 mei
10, 20/21, 31, 33a, 40
Erika
19 juni
9, 10, 14, 32, 35, 38
Esther
10 juli
15, 16, 17, 23, 33, 42
Nico
31 juli
7, 20/21, 22, 31a, 33, 39
Nico
21 augustus
1, 6, 30, 32, 35, 38
Erika
11 september
8, 24, 40, 41, 42
Esther
25 september
Burendag

25 september
14, 16, 18, 22, 23, 41
Erika
23 oktober
9, 15, 17, 31a, 34
Nico

Alleen voor leden