Toespraak van de Voorzitter N.Hergaarde

TOESPRAAK, opening Waterspoorpark, Heuvel

Voorburg,2 september, 2017

Dames en Heren,
-Hartelijk welkom, op onze tuin, waar wij heel trots op zijn. Rust, ontspanning en stilte is hier te vinden .Als je tot jezelf komt en heel goed luistert, hoor je de bomen vele vragen fluisteren…..Waarom is de tuin hier en niet langs de N.Beetslaan? Wie tuinieren hier? Wat doen ze rondom ons? Werken ze samen met de buurt? Duurzaam wat is dat? Een modetrend of noodzaak?
-De aanleg van het waterspoorpark betekende voor onze tuinvereniging; tuin weg, leden weg… Gelukkig kwam na enige jaren overleg met de gemeente en in samenwerking met de buurt een mooi plan. Onze dank gaat uit naar voorzitters van Voorburgse volkstuinen, die ons tijdens de eerste jaren, van 2011 t/m 2015 met raad en daad hebben bijgestaan met name Cor van Paassen. De gemeente legde dit complex aan en vanaf 2015 hebben wij deze tuin verder ontwikkeld.
Wij bedanken de gemeente voor dit complex en het hoogheemraadschap Delfland voor het waterspoorpark. Het is meer dan ooit noodzakelijk maatregelen te nemen o.a. tegen wateroverlast. Deze tuin is een verrijking voor dit sobere wederopbouwpark (1945-1965).
-Nieuwe projekten zijn; de bouw van een nieuw tuinhuis, de tekeningen kunt u zien bij de brug, een bijenstal en nestkasten dit najaar. Uw advies, informatie of bijdrage is van harte welkom…
-Wie? Schooltuinen voor 30 lln. en een groep van 10 vluchtelingen van basisschool de Driemaster. Tafel- en baktuinen voor minder-validen. Met dank aan Georgette, vrijwilligster van Woeij, die dit alles mede onderhoudt. Ruim 40 tuinleden, een internationaal gezelschap en een afspiegeling van de Randstadbewoners als gevolg van globalisering en migratie. Wij hebben elkaar veel te bieden, kunnen veel van elkaar leren, samen eten, recepten uitwisselen, misschien samen een kookboek maken?! Een projekt voor eenzame mensen wordt gestart. Wij verbinden mensen!
-Wat? Biologisch tuinieren, gebruik van sloot- en regenwater(opslagtanks 2000 liter). Nestkasten, egelhuisjes, insektenhotel, bijenstal, composteren van tuinafval, afvalscheiding, hergebruik, verbouw van onze eigen groenten, fruit en bloemen. Wilde bloemen langs de slootkant nodigen bijen uit, daarom de bijenstal i.s.m. de imkervereniging voor Den Haag en omstreken met Leo Sloof. Wij verrijken de flora en fauna!
– Samen met de buurt? Regelmatig is onze tuin toegangkelijk voor wandelaars, bezoekers. Enkele groepen komen voor een excursie of rondleiding, Burendag 23 sept., NL.Doet, projekt winter-groenten, rondleiding knoppen en wortels in de winter, paaseieren zoeken en jam maken bij Woeij, samenwerken met Middin, Chr. Koningskerk, Fenomeen Bovenveen en Woeij. Ook mensen van de gemeente komen regelmatig langs met gasten om deze tuin te bekijken en een oogje in het zeil te houden. Emiel, Lenie e.a. vrijwilligers en werkbeurten door leden houden het complex in prima staat!
-Ook heeft u de ijzeren vormen in het water opgemerkt, twee olifanten en een kroon. Als herinne-ring aan de dierentuin van stadhouders Willem IV en V in de 18e eeuw. Op de plaats van het huidige metrostation Loolaan. De Ceylonese olifanten, Hans en Parky konden veel kunstjes en waren op veel Haagse feesten een attractie. Bij de Franse bezetting werden alle dieren in beslag genomen. De twee olifanten hebben als een van de weinige overlevende dieren nog vele jaren geleefd in de dierentuin van Bois de Boulonge, te Parijs .
-Duurzaam? Zijn wij vervreemd van de natuur? Was het niet Rousseau in de 18e eeuw, die stelde “terug naar de natuur”? Dat was filosofisch, nu is dat realistisch! Wij staan met de rug naar de natuur en met de rug tegen de muur! Wij moeten reageren op de klimaatveranderingen en veel terughoudender omgaan met de aarde; wateroverlast, uitputting, migratie, vervuiling. Ieder kan daar iets aan doen; begin bij jezelf en doe iets!
Wat wij op onze tuin doen in het klein, moet zeker in het groot!
Tot slot een tip; “wroet in de aarde, voel het, kom tot rust en geniet van de zelf geteelde groente, veel smakelijker en gezonder, eet smakelijk “.
Geniet met elkaar van deze dag!
Dank u wel!

IN MEMORIAMIN MEMORIAM

  IN MEMORIAM Wij ontvingen op dinsdag 26 oktober het droevige bericht van zijn vrouw dat Cor van Paassen op 83-jarige leeftijd is overleden. Wij wensen zijn vrouw, kinderen en

BijenstalBijenstal

Wij hebben een bijenstal. De bijen zijn nu op 29 april 2018 ook gekomen . Met steun van het Oranje Fonds konden wij deze mooie bijenstal bouwen. Voor het mooie