voortgang oprichting tuinvereniging Nicolaas Beetslaan.

December 2011

Betreft: voortgang oprichting tuinvereniging Nicolaas Beetslaan.

Geachte mijnheer/mevrouw.

Binnenkort vieren we alweer het eind van het jaar 2011. Het werk in de moestuin ligt al een tijdje bijna geheel stil. Wij van de initiatiefgroep hebben echter niet stilgezeten. We zijn met de gemeente Voorburg in de afrondende fase. De laatste puntjes moeten nog op de i gezet, maar in grote lijnen is het duidelijk dat we door kunnen gaan met onze grote gezamenlijke hobby het moestuinen. We zullen een contract krijgen voor de duur van 2 jaar. Onduidelijk is nog of we na die 2 jaar het terrein echt zullen moeten verlaten.

In de maand december zullen wij dus met de gemeente achter de schermen nog doorwerken aan het contract. In de maand januari verwachten wij een Amateur-tuin vereniging ( ATV) oprichtingsvergadering te kunnen beleggen.

In de oprichtingsvergadering zullen wij over de statuten, tuinreglement en de gebruikersovereenkomsten kunnen spreken en afstemmen. Tevens zal dan ook een bestuur gekozen worden (waar wij nog vrijwilligers voor zoeken).
Als de gebruiksovereenkomst goed gekeurd word door de oprichtvergadering kunnen deze op dezelfde avond door u getekend en afgegeven worden en als u wil voor 2012 ook gelijk betaald worden.
Wij moeten die huurders van de gemeente Leidschendam-Voorburg die zich tot dan niet schriftelijk gemeld hebben mededelen dat wij de tuintjes aan anderen zullen verhuren. Deze moeten wel zoals in de opzeggingsbrief van de gemeente Leidschendam-Voorburg staat schoon en opgeruimd afgegeven worden. Kosten voor het niet nakomen van deze contractuele verplichting met de gemeente komen voor rekening van betreffende (voormalige) huurder.
Wij wensen u fijne feestdagen en hopen u allen, op een nader te bepalen datum, in januari te mogen begroeten.

Met vriendelijke groeten
de initiatief groep.